General Terms and Conditions

  • General Terms and Conditions

Belvedere Appartementvermietung GmbH (Belvedere)

1. OgólneGoście Belvedere Appartements akceptują warunki firmy. Przypadki niewłączone w kontrakt dot. korzystania z apartamentu oraz usług Belvedere podlegają austriackiemu prawu hotelarskiemu (ÖHVB). Strony kontraktu nie są powiązane z sobą w rozumieniu austriackiego prawa wynajmu (Mietrechtsgesetz).2. RezerwacjaNajkrótszy możliwy okres pobytu liczy 2 doby. Krótszy pobyt jest możliwy tylko w szczególnych przypadkach. Każda rezerwacja jest potwierdzana na piśmie. Jakakolwiek zmiana w rezerwacji musi być dokonana co najmniej 14 dni przed dniem przybycia. Jeśli po planowanym dniu wyjazdu apartament nie jest zarezerwowany dla innego gościa, jest możliwe przedłużenie pobytu w tym samym apartamencie.Jeżeli apartament nie nadaje się do użytku w chwili przybycia gościa lub nie jest tym, który został uzgodniony w kontrakcie, hotel jest zobowiązany dokonać zmiany apartamentu albo zwrotu pieniędzy. Wszelkie dalsze zobowiązania są wykluczone.Ogólne warunki mają zastosowanie do rezerwacji i korzystania z apartamentu, np. wydłużenia, skrócenia albo anulowania pobytu.We wszelkich przypadkach, w których pobyt w apartamencie stanie się niemożliwy z powodów niezależnych od gościa, Belvedere zobowiązuje się przyznać inny apartament lub zwrócić pełen depozyt. Ostateczna decyzja należy do Belvedere. Maksymalne zobowiązanie podjęte przez Belvedere dotyczy depozytu, przedpłaty, nie dotyczy raty.Belvedere zastrzega sobie prawo pisemnego anulowania rezerwacji 3 miesiące wcześniej.Nocą w pokoju mogą przebywać tylko osoby, które są objęte rezerwacją.  Zwiększenie liczby gości jest możliwe, jednak należy to uzgodnić w chwili przybycia do hotelu. Zmiana liczby osób w czasie pobytu w hotelu jest możliwa, jednak niezbędne jest porozumienie się w tej sprawie z Belvedere.Apartament nie może stać się przedmiotem podnajmu innym osobom i/lub współwynajmu. Umowa najmu nie obejmuje ubezpieczenia, kosztów podróży czy transportu.W przypadku, gdy Belvedere potwierdzi zamówione przez gościa dodatkowe warunki rezerwacji, gość jest zobowiązany je potwierdzić w ciągu 24 godzin. Niepotwierdzenie przez gościa skutkuje anulowaniem dodatkowych warunków rezerwacji.3. PłatnościJeśli nie podano inaczej, wszystkie ceny obowiązują w euro. Akceptowane są płatności gotówką, przelewem bankowym i kartą płatniczą (MasterCard, Diners Club, Visa i American Express). Jeśli gość nie posiada karty płatniczej lub posiada kartę, za pomocą której nie da się dokonać płatności w Austrii, albo gość nie chce podawać swoich danych, istnieje możliwość dokonania płatności przelewem bankowym albo czekiem. W takim przypadku należy dokonać przedpłaty w wysokości 25% co najmniej 4 tygodnie przed przybyciem, pozostałe 75% należy uiścić gotówką w dniu przybycia.Dokonuje się autoryzacji karty płatniczej, jednak nie jest za to pobierana żadna opłata.W przypadku rezerwacji do 31 dni pobytu należy dokonać płatności przed przyjazdem albo tuż po przybyciu do Belvedere. W przypadku rezerwacji powyżej 31 dni należy dokonywać płatności co miesiąc.Gość jest zobowiązany potwierdzić swoją tożsamość w momencie przyjazdu, najlepiej paszportem lub dowodem osobistym. Poza tym gość zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny. 4. Anulowanie rezerwacji, nieobecność, wcześniejszy wyjazd Anulowanie rezerwacji 14 dni przed przyjazdem jest bezpłatne. Anulowania albo zmiany muszą być dokonane w formie pisemnej. W przypadku zmiany albo rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed przybyciem będzie pobrana opłata za 2 doby. Anulowanie rezerwacji 96 godzin przed przyjazdem powoduje konieczność dokonania opłaty za cały pobyt.Dokonana przedpłata zostanie zwrócona w przypadku, gdy gość powiadomi Belvedere co najmniej 14 dni przed przyjazdem. Przedpłata nie zostanie zwrócona w przypadku anulowania rezerwacji 96 godzin przed przyjazdem albo w przypadku nieprzybycia gościa w ustalonym dniu. Doba hotelowa kończy się w południe następnego dnia, chyba że Belvedere wyrazi zgodę na przekroczenie tej godziny.Maksymalna opłata pobrana przez Belvedere w przypadku anulowania rezerwacji jest równa opłacie za 2 tygodnie, nawet jeśli zarezerwowany pobyt był dłuższy.Rezerwacje na specjalne okazje – szczególnie dotyczy to Wielkanocy, Zielonych Świątek, Bożego Narodzenia czy konferencji – są dokonywane na specjalnych warunkach, które Belvedere dołącza do potwierdzenia rezerwacji.  5. Przybycie i wyjazdZameldowania i wymeldowania pobytu w hotelu dokonuje się w recepcji w godzinach: poniedziałek-piątek 9.00-18.00, sobota-niedziela 14.00-18.00.W przypadku planowanego przybycia w innych godzinach należy poinformować o tym e-mailem, faksem albo telefonicznie.Hotel zaleca przybycie po godzinie 14.00. Od tej godziny na gościa będzie oczekiwać gotowy apartament. Zalecane opuszczenie apartamentu powinno nastąpić do godziny 10.00. W apartamencie nie powinny znajdować się bagaże i rzeczy gościa. W przypadku opóźnionego wymeldowania hotel pobiera 25% dziennej stawki za każdą dodatkową godzinę przedłużonego pobytu.W przypadku przewidywanego przybycia albo wyjazdu w innych niż ustalono godzinach należy poinformować o tym pisemnie, zmiana jest możliwa tylko w przypadku potwierdzenia jej przez hotel przed przybyciem lub wyjazdem.W przypadku, gdy Belvedere potwierdzi zamówione przez gościa dodatkowe warunki rezerwacji, gość jest zobowiązany je potwierdzić w ciągu 48 godzin. Niepotwierdzenie przez gościa skutkuje anulowaniem dodatkowych warunków rezerwacji. 6. KomplikacjeJeśli zajęcie zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe, ponieważ np. znajduje się on w użytku, Belvedere jest zobowiązany zapewnić gościowi inny apartament w tym samym albo wyższym standardzie. Jeśli nie jest to możliwe, płatność zostanie w pełni zwrócona.Zobowiązanie finansowe ze strony Belvedere Appartements jest co najwyżej równe kwocie, która została uiszczona. Jeśli gość zachowuje się niestosownie wobec recepcji, pracowników, innych gości albo niszczy mienie Belvedere Appartements, zostanie poproszony o natychmiastowe opuszczenie hotelu. W takim przypadku nie podlegają zwrotowi wszystkie płatności do 7 dni od daty zdarzenia. Depozyt może zostać wykorzystany do pokrycia kosztów szkód i strat powstałych z winy gościa. Jeśli szkody i/lub straty są wyższe niż wniesiony depozyt, klient zobowiązany jest dopłacić resztę na opłacenie strat poniesionych przez Belvedere Appartements i jej partnerów.7. Zniszczenia i szkodyCena obejmuje korzystanie z apartamentu, wodę, elektryczność, a także cotygodniowe sprzątanie, zmianę kompletu pościeli i ręczników. Liczba ręczników i kompletów pościeli  jest równa liczbie  gości zajmujących apartament. W cenę apartamentu jest wliczone cotygodniowe sprzątanie, jeśli jednak gość życzy sobie częstszego sprzątania, jest to możliwe w cenie 20 euro za każde dodatkowe sprzątanie. W tym celu należy porozumieć się z recepcją. Cena za apartament obejmuje wszelkie podatki, w tym podatki miejskie. Apartamenty są w pełni umeblowane i wyposażone. W każdym pokoju znajduje się wykaz wyposażenia. W czasie pobytu nie można przemieszczać mebli i urządzeń. W przypadku przestawienia mebli goście są zobowiązani do ustawienia ich w pierwotnej pozycji. W przypadku zniszczenia mebli gość jest zobowiązany zapłacić za ich wymianę. Rzeczy prywatne nie są ubezpieczone. Wypożyczone przedmioty nie są ubezpieczone od zniszczeń, w przypadku gdy zostaną uszkodzone przez gości. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku używania wypożyczonych przedmiotów w sposób niezgodny z przeznaczeniem. W szczególności gość jest odpowiedzialny za szkody dokonane przez jego gości, np. w wyniku zaniedbania, umyślnego zniszczenia mienia lub niewłaściwego użytkowania. Gość jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, posługiwania się ogniem, uszkodzenia lub zabrudzenia tkanin, zniszczenia naczyń. Koszta naprawy, wymiany albo czyszczenia zostaną pobrane przez Belvedere od gościa. Najemca jest odpowiedzialny za zwrócenie kluczy. W przypadku ich zagubienia wymienia się klucze i zamek do drzwi – koszta wymiany pokrywa gość. Jeśli to konieczne, gość poza tym pokrywa zapłatę dla ślusarza.  8. Inne regulacjeRegulacje dotyczące Regulations for Entering Apartments
Pracownicy administracyjni Belvedere w szczególnych przypadkach mają pozwolenie wchodzenia do apartamentu, np. w celu sprzątania apartamentu czy naprawy. W takiej sytuacji pracownik musi zachowywać się w sposób niezakłócający pobyt najemcy. Odpowiedzialność
Belvedere ponosi odpowiedzialność tylko za awarie i usterki zaistniałe wewnątrz nieruchomości. Nie obejmuje więc awarii i problemów związanych z elektrycznością, wodą, Internetem, włamaniami, chorobami itd. Belvedere Appartements Ltd. i ich współpartnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie własności gości.Skargi i wnioskiUprzejmie informujemy, że wszelkie skargi i wnioski powinny być dokonywane pisemnie. Belveder dokłada starań, by zapewnić najwyższe standardy obsługi gości. Szybsze i bardziej szczegółowe przedstawienie wniosku zapewni skuteczniejsze znalezienie rozwiązania. Nie wszystkie skargi złożone przy wyjeździe będą uwzględnione – Belvedere Appartements nie zobowiązuje się do wzięcia za nie odpowiedzialności.Ubezpieczenie
Belvedere nie ubezpiecza gości. Zdecydowanie zalecamy prywatne ubezpieczenie się, w tym ubezpieczenie walizek, ubezpieczenie medyczne itp. Śmieci
Goście są proszeni o wyrzucenie śmieci do koszy na śmieci znajdujących się na dworze.Palenie
Palenie w apartamentach jest zabronione.InternetKażdemu apartamentowi przysługuje korzystanie z Internetu w wielkości 100 MB dziennie. Jeżeli gość przekroczy przyznany limit, za każde 100 MB zostanie pobrana opłata w wysokości 10 euro.Garaż, karty parkingoweW razie potrzeby gość otrzymuje klucz do garażu. Aby umożliwić gościom parkowanie na ulicy, jest także możliwość otrzymania karty parkingowej. Jeśli przy wymeldowaniu klucz albo karta parkingowa nie zostaną zwrócone, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 100 euro. W tym celu przy  wydawaniu klucza albo karty parkingowej zostanie pobrany depozyt w wysokości 50 euro.Specjalne udogodnieniaSpecjalne udogodnienia zawsze są ustalane w wersji pisemnej. Gość może poprosić o inne udogodnienia poza tymi zawartymi w umowie.Gość jest zobowiązany do dokonania wszelkich opłat związanych z wynajmem apartamentu. Nie obejmuje to (a zatem muszą być opłacone oddzielnie) depozytów, opłat za miejsca garażowe, karty parkingowe, Internet itp. Najemca upoważnia Belvedere Appartements do podjęcia z jego karty kredytowej wszelkich dodatkowych opłat, które zostały poniesione już po opłaceniu pobytu przy rejestracji pierwszego dnia. Dotyczy to m.in. zagubionego klucza, przekroczenia wielkości danych 100 MB dziennie, zagubienia karty parkingowej, szkód i zniszczeń itp.